Adik Waniey feat Eda Ezrin - Abe Wokcha Chord

🌙
Em D C -Bm Em
Em Em B D -Em
Em Em

     Em
Buke terubuk sebarenge 
      Em   Bm
Terubuk di laut segar
     C B
Bokok tok comey
    Em
Bokok selero besar
     Em
Jange duk ange ange 
C       B
jange duk wak lapar
      Em   
Dok tunjuk ado ime 
C       Em
tino tokleh kelipah

Em 

    Em
Air di dale kole
    Em
Berlago patoh nangga
     C B
Rupo tok padei
      Em
Janggut di kato lebai
   Em       C
Tino jale melengge mato 
   B
luar ngitai
     Em     C
Mudohnyo mu berkene ni 
    Em
lah Abe wokcha

Em Em

Em
Ado doh bini
     Am
Royak kokre kato takdok
     C     B
Sabit kato jame loni
           Em
Jate banyok kecek pelawok

Em Em


 Em 
Kade mabuk pening
     Am
Lek tu galok lek ni galok
    C      B
Kalu saloh cabut taring
        Em
Supo aye gilo sako

Em Em

    Em
Mulut taje menike
      Em
Nok serupo mato pisau
     C   B
Saloh keno menete
    Em
Pujuk rayunyo pandai
     Em
Tokleh tengok luare 
C     B
jate ibu tupai
   Em    C   Em
Baik Abe ite dari Abe wokcha


Em D Am -D Em
Em D Am -D Em


  Em       Bm
Banyok pesen perangai
     Am
Banyok jugok pesen gilo
     C      B
Ko dok jadi kucar khayal
    B     Em
Ado hati tamboh duo

Em Em 

  Em
Banyok pesen berona
     Am
Ko dok kutip ambik caro
    C      B
Jadi aye ketik tungau
            Em
Saloh berigat nga hok tuo
     Em
Buke terubuk sebarenge 
      Em   Bm
Terubuk di laut segar
     C B
Bokok tok comey
    Em
Bokok selero besar
     Em
Jange duk ange ange 
C       B
jange duk wak lapar
      Em   
Dok tunjuk ado ime 
C       Em
tino tokleh kelipah

Em 

    Em
Air di dale kole
    Em
Berlago patoh nangga
     C B
Rupo tok padei
      Em
Janggut di kato lebai
   Em       C
Tino jale melengge mato 
   B
luar ngitai
     Em     C
Mudohnyo mu berkene ni 
    Em
lah Abe wokcha

Em Em

Em B D -B B


Play Tutorial Guitar


Senarai Chord Adik Waniey


Senarai Chord Eda Ezrin


Siapa Adik Waniey?

Siapa Eda Ezrin?

Cari Barang Berkenaan Adik Waniey


Cari Barang Berkenaan Eda EzrinLoading....

Chord Lain:

Chord Suggestion:
<
>

Youtube - 0 + Autoscroll 0 Transpose