Meer Nash - Sorry If I Hurt You Chord

🌙
Anda suka Malaykord Versi Baru?
 C# 
Jìmò
   F#           
xi?ngzhe n? chéngfázhe zìj?
  F             A#m   
bùduàn luòxià rú y? b?n de lèishu?
   G#   F#  
wú zh?jìng dì
   G# 
zhu?yì

 C# 
jìmò
   F#            
xi?ngzhe n? sh?ndòngzhe zìj?
  F                A#m  
bùduàn xi?ngq? n? w? zh? ji?n de huíyì
  G#   F#  
wú zh?jìng dì
   F 
zhu?yì

Pre-chorus:
    D#m  
zài méiy?u
        F       
ràng w? huíyì q? n? de guòcuò
       A#m      
d?ng w? hái bùgòu wánm?i
   G#           F#     C#  
n? zài w? ?r bi?n q?ng q?ng de gàosù w?
      D#m      F  
zài n? y?n l? zh? y?ngy?u w?

Chorus:
   C#   A#      D#m   
bàoqiàn rúgu? sh?nghàile n?
      F     A#m 
yuánliàng w? bùshì gùyì
 G#    F#  
bùzh? bù jué
Fm     D#m  
sh?nghàile n?
 G#     
àohu? wànf?n

   C#      A#        D#m   
bàoqiàn y?nwèi w? y? sh?nghén l?il?i
     F     
q?ngqiú n? ràng w?
  A#m G#  F#    
zàicì de àihù n?
Fm    D#m   
zàicì g?nshòu
F   A#m  
n? de ài

Interlude:
G# D#
A#m G# D#

Pre-chorus:
    D#m  
zài méiy?u
        F       
ràng w? huíyì q? n? de guòcuò
       A#m      
d?ng w? hái bùgòu wánm?i
   G#           F#     C#  
n? zài w? ?r bi?n q?ng q?ng de gàosù w?
      D#m      F  
zài n? y?n l? zh? y?ngy?u w?

Bridge:
B             F#     
 t?ngruò y?ti?n n? ch?ngk?i x?nf?i
    F              A#m     
w? huì y?zhí y?zhí zài zhèl? d?ngdàizhuó n?
G#   F#      D#m       
q?n'ài de kuài huílái ba b?obèi
  F      
dào w? sh?nbi?n

Chorus:
   C#   A#      D#m   
bàoqiàn rúgu? sh?nghàile n?
      F     A#m 
yuánliàng w? bùshì gùyì
 G#    F#  
bùzh? bù jué
Fm     D#m  
sh?nghàile n?
 G#     
àohu? wànf?n

   C#      A#        D#m   
bàoqiàn y?nwèi w? y? sh?nghén l?il?i
     F     
q?ngqiú n? ràng w?
  A#m G#  F#    
zàicì de àihù n?
Fm    D#m   
zàicì g?nshòu
G   C#  
n? de ài

   C#      A#        D#m   
bàoqiàn y?nwèi w? y? sh?nghén l?il?i
     F     
q?ngqiú n? ràng w?
  A#m G#  F#    
zàicì de àihù n?
Fm    D#m   
zàicì g?nshòu
     F  
zàicì g?nshòu
   A#m  
n? de ài

Outro:
G# D#
A#m G# D#


Play Tutorial Guitar


Senarai Chord Meer Nash


Siapa Meer Nash?

Cari Barang Berkenaan Meer NashLoading....

Chord Lain:

Chord Suggestion:
<
>

Youtube - 0 + Autoscroll 0 Transpose